Klinik Psikolog ve Psikoterapist

Lisans: Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Uzmanlık: Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanı: 18 yaş ve üzeri yetişkinler için psikoterapi
Psikoterapi Yaklaşımı: Psikodinamik Yaklaşım ve Varoluşçu Ekol
Çalışma konuları: Yeme bozuklukları ve obezite, obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) doğum sonrası depresyonu, doğum öncesi ve sonrası anneliğe dair kaygılar, ilişkilerde bağlanma, duygu düzenleme zorlukları

Eldem Erdem, psikoloji lisans derecesini 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden; Klinik Psikoloji yüksek lisans derecesini Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Bölümü’nü tamamlayarak almıştır.

Yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışması yapmaktadır. Çalışma yaklaşımı psikodinamik kurama ve varoluşçu ekole dayanmaktadır. Yüksek lisans eğitimi sırasında psikodinamik yönelimli süpervizyon almıştır. Daha sonra psikoterapi çalışmalarını Dr. Psk. Erkan Kalem’den aldığı süpervizyon desteği ile devam ettirmiştir. İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin Psikanalize Giriş Seminerleri’ni tamamlamıştır. Valueİstanbul’un Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi’ne katılmıştır.

Geçmiş yıllarda özel bir obezite cerrahisi kliniğinde, obezite cerrahisine başvuran kişilerin ameliyat öncesi psikolojik değerlendirmelerini yapmış ve bu kişilere ameliyat sonrası psikolojik destek sağlamıştır. Her ay destek toplantıları organize etmiş ve bu toplantılarda bilgilendirmelerde bulunmuştur.

2015 senesinden bu yana, Klinik Psikolog olarak, çeşitli sorun alanları çerçevesinde, yetişkinler ile psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. İlişkilerde bağlanma, duygusal farkındalık ve duygu düzenlemesi, yeme bozuklukları ve obezite, doğum sonrası depresyonu, obezite cerrahisi, doğum öncesi ve sonrası anneliğe dair konular çalışma alanları arasındadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.