Klinik Psikolog / Psikoterapist

  • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi – Psikoloji
  • Uzmanlık: Boğaziçi Üniversitesi – Klinik Psikoloji
  • Çalışma Alanı: 16 yaş ve üzeri yetişkinler için bireysel psikoterapi
  • Psikoterapi Yaklaşımı: Psikodinamik Terapi
  • Çalışma Konuları: Kayıp ve yas süreçleri; stres, kaygı, çökkünlük, mutsuzluk gibi zorlayıcı duygularla baş etme; ilişkisel zorluklar, travmatik yaşantılar, bireyleşme süreçleri, geçiş / değişim süreçleri vb.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sonrası bir süre alanda çalışmış, sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak “uzman klinik psikolog” ünvanını almaya hak kazanmıştır. Tezinde kayıp duygusu ve yas süreci üzerine çalışmıştır.

Lisans eğitimi sırasında bilişsel psikoloji ve gelişim psikolojisi laboratuvarlarında yürütülen çalışmalarda araştırma asistanlığı yapmıştır. Aynı süreçte Uzm. Dr. Gülüstü Salur’un muayenehanesinde stajyer olarak çalışmıştır. Stajyerliği sırasında yaşlı bireylerin nörolojik muayenelerinde gözlemci olarak bulunmuş ve psikolojik iyi oluş halleri ile nörokognitif değerlendirilmelerine ilişkin test uygulamaları yapmıştır. Ayrıca Barınyurt Musevi Cemaati Dinlenme Evi Projesi’nde de gönüllü stajyerlik yapmıştır.

Lisans eğitimi sonrası 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nde çalışmıştır. Bu süreçte, hasta yakınlarına yönelik paylaşım grupları da dahil olmak üzere, derneğin farklı projelerinde aktif olarak görev almıştır. Dernekteki rolüne ek olarak, çeşitli akademik çalışmalarda asistanlık yapmıştır ve farklı alanlarda akademik yayınları bulunmaktadır*. Aynı süreçte Psike İstanbul bünyesinde “Psikanalize Giriş Semineri”ni tamamlamış ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜPAM) bünyesinde stajyer klinik psikolog olarak görev almış ve psikodinamik yönelimli süpervizyon altında bireysel psikoterapi görüşmeleri yapmıştır. Bireysel süpervizyonlarını Prof. Güler Okman Fişek, Dr. Yasemin Sohtorik İlkmen ve Sibel Tümer’den almıştır. Ayrıca eğitim psikanalisti klinik psikolog Bella Habip süpervizyonunda BÜPAM bünyesinde gerçekleştirilen grup süpervizyonlarına da katılmıştır. Aynı süreçte BÜPAM Psikoeğitim Çalışma Grubu’nda görev almış ve üniversite öğrencilerinde kaygı ve stres yönetimi konusunda seminer ve grup çalışmaları yapmıştır.

16 yaş ve üzeri yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmalarını yürütmektedir. Psikoterapi yönelimi olarak psikodinamik yaklaşımdan yararlanmaktadır.

* Kaptanoğlu, G., & Kan, N (2015). Hafif bilişsel bozukluk. Türkiye Klinikleri Geriatri Özel Dergisi Sayı 2(1), 20-26. * Tunca, C., Pehlivan, N., Ak, N., Arnrich, B., Salur, G., & Ersoy, C. (2017). Inertial sensor-based robust gait analysis in non-hospital settings for neurological disorders. Sensors, 17(4), 825. https://doi.org/10.3390/s17040825