Nağme Ak, klinik psikolog ve psikoterapisttir. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sonrası bir süre alanda çalışmış, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. Tezinde kayıp duygusu ve yas süreci üzerine çalışmıştır.

Lisans eğitimi sırasında bilişsel psikoloji ve gelişim psikolojisi laboratuvarlarında yürütülen çalışmalarda araştırma asistanlığı yapmıştır. Uzm. Dr. Gülüstü Salur’un muayenehanesinde Stajyer Psikolog olarak çalışmıştır. Bu çalışma kapsamında, yaşlı bireylerin nörolojik muayenelerinde gözlemci olarak bulunmuş; psikolojik iyi oluş halleri ile nörokognitif değerlendirilmelerine ilişkin test uygulamaları yapmıştır. Ayrıca Barınyurt Musevi Cemaati Dinlenme Evi Projesi’nde de gönüllü stajyerlik yapmıştır.

Lisans eğitimi sonrası 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nde çalışmıştır. Bu dernekte, hasta yakınlarına yönelik paylaşım grupları da dahil olmak üzere derneğin farklı projelerinde aktif olarak görev almıştır. Dernekteki rolüne ek olarak, çeşitli akademik çalışmalarda asistanlık yapmıştır ve farklı alanlarda akademik yayınları bulunmaktadır*. Aynı yıllarda, Psike İstanbul bünyesinde “Psikanalize Giriş Semineri”ni tamamlamış ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik stajını yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜPAM) bünyesinde Stajyer Klinik Psikolog olarak görev almıştır. BÜPAM’da psikodinamik yönelimli süpervizyon altında bireysel psikoterapi görüşmeleri yapmıştır. Bireysel süpervizyonlarını Prof. Güler Okman Fişek, Dr. Yasemin Sohtorik İlkmen ve Sibel Tümer’den almıştır. Ayrıca Eğitim Psikanalisti ve Klinik Psikolog Bella Habip süpervizyonunda BÜPAM bünyesinde gerçekleştirilen grup süpervizyonlarına da katılmıştır. BÜPAM Psikoeğitim Çalışma Grubu’nda görev almış ve üniversite öğrencilerinde kaygı ve stres yönetimi konusunda seminer ve grup çalışmaları yapmıştır.

Pür Psikoloji’de yetişkin bireylere yönelik psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Psikoterapi yönelimi olarak psikodinamik yaklaşımdan yararlanmaktadır.

* Kaptanoğlu, G., & Kan, N (2015). Hafif bilişsel bozukluk. Türkiye Klinikleri Geriatri Özel Dergisi Sayı 2(1), 20-26.

* Tunca, C., Pehlivan, N., Ak, N., Arnrich, B., Salur, G., & Ersoy, C. (2017). Inertial sensor-based robust gait analysis in non-hospital settings for neurological disorders. Sensors, 17(4), 825. https://doi.org/10.3390/s17040825