Pür Psikoloji

Pür Psikoloji’nin amacı, psikoterapi hizmeti sunmanın yanı sıra meslektaşlara psikoterapi süpervizyonu vererek mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Pür Psikoloji’deki tüm çalışmalar, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve yasal olarak “Klinik Psikolog” görev ve sorumluluklarının tanımlandığı en yakın tarihli kanun olan 22/05/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” te belirtildiği şekilde yapılmaktadır.