Pür Psikoloji’de çalışan uzmanlar, Türk Psikologlar Derneği üyesi klinik psikologlardır.

Merkezimizde tüm çalışmalar, “Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğiesas alınarak yürütülmektedir.

Psikodinamik Psikoterapi

Merkezimize yapılan başvurularda, yetişkinler ile psikodinamik/analitik yönelimli psikoterapi yöntemiyle çalışılmaktadır. Psikodinamik psikoterapi, terapiye gelen kişinin aklına gelen her şeyi terapistine anlatmasını temel alan bir konuşma terapisidir. Bu terapi sürecinde, kişinin kendini farkında olmadan kısıtladığı birtakım tekrarlayan davranış ve düşünme biçimlerinin bilinçli hale gelmesi; benliğinin güçlenmesi ve bu yolla dış gerçekliği daha iyi karşılarken içsel gerilimleri daha iyi yönetebilmesi; kişinin ihtiyaç ve isteklerinin daha farkında olması ve bunları karşılamak üzere terapistin eşliğinde çalışması hedeflenir. Psikodinamik terapi, haftada bir veya iki sıklıkla yüz yüze yapılır. Seans süresi 45 dakikadır.

Pür Psikoloji’de Sıklıkla Çalışılan Konular

  • Mutsuzluk, çökkünlük, kaygı gibi zorlayıcı duygu ve düşünce durumlarıyla başa çıkma
  • İlişkisel çatışmalar (Sevgililik, arkadaşlık, akrabalık ilişkilerindeki çatışmalar)
  • Kayıp ve yas süreçleri
  • Geçiş süreçleri (Göç, ayrılık, boşanma, yeni evlilik, çocuk sahibi olmak gibi hayatımızdaki dönüm noktalarında başa çıkma)
  • Özgüven, kararsızlık, kararlarından şüphe etme, bireysel ihtiyaçlar ve istekler hakkında farkındalık, kendini etkili ifade edebilme ve buna benzer bireyin içsel sorunları

* Klinik Psikolog görev ve sorumluluklarının tanımlandığı 22/05/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.

Uzaktan (Çevrimiçi) Psikoterapi

Psikoterapi süreci, terapiye başvuran kişinin yaşadığı yerde psikoterapist bulunmaması veya Türkçe psikoterapi alma imkanı bulunmaması gibi durumlarda uzaktan (çevrimiçi) olarak yürütülebilmektedir. Uzaktan psikoterapi için kişinin gizliliğini sağlayabileceği, özgürce konuşabileceği ve seansının bölünmeyeceği sessiz bir oda, görüntülü konuşma yapabileceği bir bilgisayar / tablet ve yüksek hızlı bir internet bağlantısı (Fibernet, 4G gibi) gereklidir. Konuyla ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.