Klinik Psikolog & Psikoterapist

  • Lisans: ODTÜ Psikoloji Bölümü
  • Uzmanlık: Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  • Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi Adli Bilimler Doktora Programı
  • Çalışma alanı: 18 yaş ve üzeri yetişkinler için bireysel psikoterapi
  • Psikoterapi yaklaşımı: Psikodinamik Psikoterapi
  • Çalışma konuları: İlişkisel sorunlar (iletişim, çatışma çözümü, uzlaşma, sosyal kaygı); duygu düzenleme sorunları (mutsuzluk, çökkünlük, kaygı, öfke, stres yönetimi), özgüven, travmatik yaşantılar, yetersizlik ve değersizlik hisleri, yaşamsal değişimler (boşanma, taşınma, iş değişikliği, çocuk sahibi olma vb.)

Aslı Karan, 2007 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD’da uzmanlığını almış ve suça sürüklenen gençlerin ebeveynlerinin gösterdiği kabul ve red, kişilik özellikleri ve gelecek yönelimlerini inceleyen tez çalışmasıyla doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır. Adalet Bakanlığı’nda 10 yıl süreyle psikolog olarak çalışmış ve suça karışmış kişilerle öfke, bağımlılık, iletişim, uyum süreçleri gibi konularda bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yürütmüştür.

İkinci uzmanlığını, Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan almıştır. Yüksek lisans tezinde çocukluk çağı travmaları ile dissosiyatif yaşatıların ilişkisinde duygu düzenleme süreçlerini incelemiştir. İstanbul Psikanaliz Derneği ve Psikodinamik Terapiler Merkezi tarafından düzenenlenen kuram ve uygulamaya ilişkin eğitimleri tamamlamıştır.

18 yaş ve üzeri yetişkinler ile psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmektedir.